Info en contact website-houdster

Deze website wordt bijgehouden door mij, zuster M. Catharina Al, O.P.. Ik ben Dominicanes van Neerbosch, Nijmegen.

U kunt contact met mij opnemen, wanneer u een vraag heeft over iets op de website, of wanneer ik voor u een lezing of artikel over Catharina van Siena, mijn roeping en het religieuze leven, of andere aspecten van het katholieke geloof kan verzorgen.

Mijn mailadres is: zustercatharina@gmail.com

Ik heb een Facebookpagina en je kunt mij daar via Messenger bereiken.

Mijn leven bestaat nu uit het samenleven in de gemeenschap, wat bestaat uit het samen bidden en eucharistie vieren, bezinnen, maar ook het praktische huishouden, het gezamenlijk koken en eten en de gezellige koffiemomenten. We zijn ook aanwezig bij de feestelijkheden van de grotere Dominicaanse familie in Nederland.

De congregatie heeft mij gevraagd een studie te doen op de mystiek van de H. Catharina van Siena, en deze doe ik via het Titus Brandsma Instituut, dat verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar denken, mystiek en theologie mag ik verspreiden via deze website, lezingen en artikelen. Ik had een interview voor de website van het Titus Brandsma Instituut.

Een tweede taak is dat ik in gesprek mag gaan met de jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun roeping, en heb ik met anderen een open middagen-traject opgezet. Meer info hierover staat op de site van de KNR.

En de derde taak is de verkondiging door middel van Bijbel- en catechese- of leesgroepen, via internet, aan het klooster, of via de lokale parochies.

 

Mijn roepingsverhaal: Hij heeft geroepen wie Hij wilde

Ik ben geen speciaal persoon, een gewone Nederlandse vrouw. Gelukkig is dat voor God genoeg om mij te roepen tot een bijzondere manier van leven. Als zuster mag ik me de hele dag met Hem en met zijn zaak bezighouden!

Ik ben geboren in Beverwijk in een katholiek gezin. Als kind luisterde ik graag naar de verhalen uit de kinderbijbel en ging ik mee naar de kerk om te horen over Jezus, over zijn weg van liefde en waarheid die een eeuwig geluk voor alle mensen aanbiedt.

Ik hield van school en leerde graag, de plaatselijke bibliotheek heb ik ook uitgelezen. Ik heb getwijfeld over theologie, maar mijn studie werd literatuurwetenschap, omdat ik in de boeken mensen vond die op zoek waren naar God in een gebroken wereld.

De universiteit bracht mij eigenlijk in verwarring vanwege het heersende postmodernisme, terwijl ik duidelijk wist dat er waarheid was. Ik wilde terug naar de maatschappij, met beide voeten op de grond. Het lijntje met de kerk, de kindercatechese die ik er gaf en de omgang met gelovige leeftijdsgenoten, bracht mij op een Wereldjongerendagenreis naar Rome, waar ik in een boekenwinkel De Dialoog van Catharina van Siena kocht.

Als zij-instromer in het basisonderwijs kon dat, gewoon met mensen omgaan, met de gezellige kanten en moeilijkheden van hun dagelijks leven, en ik kon er kinderen veel leren, ook over God. Na een aantal jaren maakte ik de overstap naar het doorgeven van het geloof door me in te zetten voor de opbouw van een katholiek radiostation in Nederland: Radio Maria. Ik kwam er priesters tegen, godgewijde leken en zusters.

Het moment dat God mij riep, of dat ik eindelijk zijn roepstem hoorde, was aan het einde van een gewone werkdag op de studio. Ik had een programma gemaakt over roeping met teksten van paus Johannes Paulus II. Een van deze teksten was: “Je wordt pas echt gelukkig, als je Jezus helemaal navolgt”. Ik wist het opeens, ja dat is waar! En ik werd omhoog getrokken: een rust en geluk en inspiratie en toekomstperspectief! Die ervaringen heb ik maandenlang gehad.

Een zoektocht via twee contemplatieve kloosters, waar ik ook het vuur kreeg om De Dialoog te vertalen, bracht mij naar de spiritualiteit van de Dominicanen. Hun vier pijlers gebed, gemeenschap, studie en verkondiging, zijn wie ik ben. Zoals Catharina het zegt: “Word wie je bent, en je zult Italië (Nederland!) in vuur en vlam zetten!”

Ondertussen heb ik een opleiding tot catechist gevolgd, en hoop nog verder te gaan met de studie theologie. Het noviciaat bij de Dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch is nu afgerond. Bij de tijdelijke professie ontvang ik het habijt en een nieuwe naam: Catharina. Dat zij mij mag blijven inspireren tot de zoektocht naar de waarheid en zal helpen bij de verkondiging.