De 50 beste katholieke boeken

De 50 beste katholieke boeken:

 1. De Bijbel: Willibrord vertaling 1978

 2. Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk

 3. YouCat – catechismus voor jongeren

 4. Korte geschiedenis van de katholieke kerk – uitgeverij de boog

 5. Geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland – Paul Hamans

 6. Het groot Getijdenboek

 7. Youcat Gebedenboek

 8. Scivias – H. Hildegard von Bingen

 9. De Dialoog – H. Catharina van Siena

 10. De Innerlijke Burcht – Teresa van Avila

 11. De geschiedenis van een ziel – H. Theresia van Lisieux

 12. De ware godsvrucht – H. Louis Marie Grignion de Montfort

 13. De stad van God – H. Aurelius Augustinus

 14. Belijdenissen – H. Aurelius Augustinus

 15. De strijd van een christen – H. Aurelius Augustinus

 16. De navolging van Christus – Thomas a Kempis

 17. Inleiding tot het devote leven – H. Franciscus van Sales

 18. God liefhebben – Bernardus van Clairvaux

 19. Dialogen – Gregorius de Grote

 20. Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand – H. Ambrosius van Milaan

 21. De Weg – H. Jozefmaria Escrivá

 22. De Fioretti van de H. Franciscus

 23. Ondenkbaar, dat U niet bestaat – Anselmus van Canterbury

 24. De donkere nacht – H. Johannes van het Kruis

 25. De geestelijke bruiloft – Jan van Ruusbroec

 26. Richtlijn voor het geestelijke leven – Ludovicus Blosius

 27. Het dagboek van Zuster Faustina over de Goddelijke Barmhartigheid

 28. Mystieke werken van de H. Gertrud van Helfta

 29. Kom, wees mijn licht – Moeder Teresa

 30. Thomas More groet zijn hele familie

 31. Lourdes, het ware verhaal van de verschijningen – René Laurentin

 32. Hoezo wonderen? Lourdes

 33. Fatima – Herinneringen van zuster Lucia

 34. Fatima – Francisco en Jacintha van Fatima

 35. Het wonder van Guadaloupe

 36. In het spoor van Egbert

 37. Helende handen, een leven in context – pater Karel Houben

 38. De Geest van Damiaan – Jan de Volder

 39. Titus Brandsma – boek

 40. de martelaren van Gorcum – Ben Hartmann

 41. Zalig zijn zij die geven – pater Petrus Donders

 42. Kiezen voor de waarheid – de H. Edith Stein – M.Linssen

 43. De Liefde voor Christus laat ons geen rust – Alfons Ariëns – pr. Henri ten Have

 44. Moeder Maria Teresa Tauscher – een autobiografie

 45. Edward Poppe – de Boog

 46. Een leven met Karol – Dziwisz

 47. Het leven van Marthe Robin

 48. Jeanne d’Arc, de maagd van Orléans – Guus Pikke maat

 49. Pastoor van Ars, de H. Jean-Marie Vianney – Marc Joulin

 50. John Henry Newman, Van Hart tot Hart – dr. J.H. van Leeuwen

 51. Augustinus, de zielzorger – Frits van der Meer

 52. Charles de Foucauld – zr. Annie van Jezus

 53. Antonius van Padua – pater dr. Lothar Hardick

 54. Vincentius achterna, br. René Stockman

 55. Het verhaal van de pelgrim: St. Ignatius van Loyola

 56. Leven en denken van Jorge Bergoglio – paus Franciscus

 57. De Innerlijke vrijheid – Jacques Philippe

 58. De Innerlijke rust – Jacques Philippe

 59. De weg van een pelgrim

 60. Een parel in Gods ogen – Henri Nouwen

 61. Rome, ons thuis – Scott Hahn

 62. Onversneden Christendom – C.S. Lewis

 63. Het probleem van het lijden – C.S. Lewis

 64. Van klokken en klepels – Anton de Wit

 65. God spreekt tot zijn kinderen – kinderbijbel van Kerk in Nood

 66. De weg van de Hoop – kardinaal von Thuan

 67. Vijf Broden en twee vissen – Kardinaal von Thuan

 68. Boodschappen Medugorje

 69. Boodschappen Vrouwe van Alle Volkeren

 70. de heilige van Paray

 71. P: De vreugde van het Evangelie – paus Franciscus

 72. P: Fides et Ratio – paus JPII

 73. P: Veritatis Splendor – paus JPII

 74. P: Spe Salvi – paus Ben. XVIe

 75. P: Caritas in Veritate – paus Ben. XVIe

 76. P: Lumen Fidei – paus Ben + paus Franciscus

 77. P: Jezus van Nazareth – paus Ben

 78. P: Jezus van Nazareth II – paus Ben

 79. P: Jezus van Nazareth III – paus Ben

 80. Oefeningen in Geloof, hoop en liefde – paus Ben.

 81. Theologie van het Lichaam – Simon Dankers: In Liefde verenigd

 82. Naar de kern van het Christelijke geloof – mgr. A.J. Léonard

 83. Leven in Christus – R. Cantalamessa

 84. Van zeven kardinalen en een velletje papier – dr. J.H. van Leeuwen