Catechismus

Het katholieke geloof is een godsdienst, die zich kenmerkt door een levende relatie met haar geloofsinhoud. Daar staat u misschien raar van te kijken, omdat ze bekend staat om haar vasthoudendheid aan de dogma’s en bepaalde levensregels. Met een groot deel van deze regels zijn we het over het algemeen eens: niet stelen, niet liegen, voor de zwakken opkomen zijn enkele voorbeelden. Met andere regels is een meerderheid van onze maatschappij het minder eens: geen seks voor het huwelijk, vrouwen kunnen geen priester worden, hertrouwen is niet mogelijk als je vorige huwelijk niet nietig is verklaard. Het is daarom belangrijk te weten waarom de Kerk toch denkt dat deze principes goed zijn voor de mens. 

Hoe worden deze regels nu bepaald? De bisschoppen hebben de taak gekregen om het geloof te beschermen tegen onwaarheid. Zij hebben door hun wijding daarvoor de hulp van de heilige Geest en bepalen het deels vanuit de Bijbel, deels vanuit de overlevering van de Kerktraditie. Bepaalde regels kunnen wel aangepast worden aan de tijdsgeest. Denk bijvoorbeeld aan de hoofdbedekking voor de vrouw in de kerk, of de aanpassing van de liturgie in het Tweede Vaticaans Concilie. Maar de belangrijkste geloofswaarheden blijven waar door alle eeuwen heen, zoals bijvoorbeeld: Jezus is de tweede persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, Hij heeft ons verlost door zijn dood en verrijzenis aan het Kruis, of God heeft de mens man en vrouw geschapen. 

Er zijn door de eeuwen heen altijd nieuwe discussies geweest over de waarheden van het katholieke geloof. Daarom is het dus nodig, dat er nagedacht blijft worden over de inhoud van het geloof. Soms worden de waarheden dieper uitgelicht en dus beter begrepen. Theologen kunnen daarbij helpen, de eindbeslissing ligt bij de bisschoppen. Het heeft een groot voordeel, dat er zo’n leergezag is, dat deze speciale taak heeft. Het voordeel is de eenheid, die zij kan bewaren, met de hulp van de heilige Geest.

Natuurlijk heeft wel iedereen voor zichzelf de taak zich in het geloof te verdiepen en naar zijn of haar vermogen uit te maken of dit geloof waar is of niet. Er zijn verschillende manieren om meer over het geloof te weten te komen. Catechese is een katholiek woord voor geloofsuitleg. Traditioneel hebben catechismussen de volgende indeling:

1. Wat geloven wij?

2. Hoe vieren wij?

3. Hoe leven wij het praktisch? 

4. Hoe bidden wij?

Hieronder enkele links met uitleg over de inhoud van het katholieke geloof: 

Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk

Catechismus van de Katholieke Kerk

Jongerencatechismus Youcat

Twitteren met God

Drie minuten tekenfilms (in het Engels)

Vensters op katholiek geloven

En hieronder enkele links voor een geloofscursus of waar je op internet je vragen over het geloof kunt stellen. Natuurlijk kun je daarvoor ook terecht bij de plaatselijke kerk.

De katholieke Alpha-cursus

De katholieke Waarom Jezus?-cursus

Vraag de priester – facebook