Het katholieke geloof

 

 

een website voor iedereen, die geïnteresseerd is in het katholieke geloof

Ons geloof in het kort:

Het katholieke geloof zegt, dat God bestaat. Hij heeft alles gemaakt. Hij is liefde, en heeft de hemel en de aarde en alles wat daar is en leeft – de engelen, de dieren, de mensen, de gehele natuur, alles – gemaakt uit liefde. Hij hoopt, dat wij zijn liefde beantwoorden, maar heeft ons wel een vrije keuze gegeven. Willen wij dat, of niet?

God is in zichzelf liefde. De Kerk leert dat God één is met drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest. Deze drie personen schenken zich constant aan elkaar, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, maar zijn wel drie afzonderlijke personen.

Wat is liefde? het goede voor de ander willen, en trachten te doen.

Zowel de engelen als de mensen hebben deze vrije keuze gekregen om God lief te hebben, of niet. Helemaal in het begin, bij de eerste mensen, was deze eenheid met God geheel ongeschonden. Helaas hebben zij zich, daartoe verleid door de satan, een gevallen engel, bewust tegen God gekeerd. Deze zonde, die zij gedaan hadden, is doorgegeven in de menselijke natuur en ieder mens erft haar: de zogeheten erfzonde. Het is een onoverkomelijke breuk naar God. Immers wij kunnen niet iets goedmaken in ons eindige bestaan, wat wij tegenover de oneindige God hebben gedaan.

Toch had God een plan ter redding. Hij wilde dit laten gebeuren via het Joodse volk. Hij gaf dit volk de tien geboden, zijn wet, die hen onderwees. Hij stuurde zijn Zoon in dit volk naar de aarde, liet Hem geboren worden uit Maria, een jonge vrouw, maagd. Dit gebeurde door de overschaduwing van de heilige Geest. Zijn Zoon werd mens en bleef ook God. Jezus werd zijn naam. Hij groeide op en heeft veel over God verteld. Hij verzamelde leerlingen rond zich en stichtte de Kerk. Langzaam bereidde Hij zijn volgelingen erop voor, dat Hij zou moeten sterven, maar ook weer uit de dood zou opstaan. Hij werd inderdaad ter dood veroordeeld, aan het kruis, en na drie dagen in het graf te hebben gelegen is Hij opgestaan. De katholieke Kerk gelooft dat Jezus – omdat hij God-mens is, en volledig onschuldig – hiermee de zonden van alle mensen – de erfzonde en alle andere kwaadheden, die daarna zijn gepleegd – heeft goedgemaakt bij de Vader. Wij zijn daarmee verlost.

Wanneer u zich laat dopen in de katholieke Kerk, neemt u dit geloof aan, neemt u het kruisoffer van Jezus aan als vergeving van uw zonden, waardoor u weer in eenheid bent met God. U leert weer in de liefde van God en de medemensen te leven, ook al blijft het – tot aan het einde van de tijd – een gebroken wereld, waar u steeds met het kwaad geconfronteerd wordt. U mag het goede doen, waar u voor gemaakt bent. U valt soms weer en mag biechten om ook deze eenheid weer te herstellen. Zo is de Kerk met al zijn sacramenten een reddingsboei voor alle mensen, die ons veilig naar de hemel mag leiden.

Het katholieke geloof heeft een rijke traditie en een lange geschiedenis. U kunt zich op verschillende manieren hierin verdiepen, al naar gelang uw interesse. Op de website zijn de volgende pagina’s te vinden:

1. De catechismus van de katholieke Kerk: In de loop van de tijd heeft de Kerk haar geloofswaarheden steeds duidelijker onder woorden kunnen brengen.

2. De geschiedenis van de katholieke Kerk: van een kleine groep volgelingen van Jezus is de katholieke Kerk in 2000 jaar tijd gegroeid tot één van de grootste religies ter wereld.

3. De Bijbelverhalen: Hier kunt u lezen over het leven van Jezus, zijn woorden tot u nemen, nadenken over zijn handelingen.

4. De heiligen: de katholieke Kerk heeft in haar bestaan bijzondere christenen gekend. Zij worden als voorbeelden gezien van het christelijk leven en bidden voor ons in de hemel.

5. De Kerk in het dagelijks leven: hoe vier je de eucharistie, welke gebeden zijn belangrijk, waar zet de Kerk zich in, hoe maak je contact met een parochie?

6. De 50 beste katholieke boeken: wanneer u zich verder wilt verdiepen, kunt u zich uit de lijst titels van goede katholieke boeken een keuze maken.