Bijbelverhalen

Hieronder vindt u een selectie teksten uit de Bijbel. Gedeelten uit het Oude Testament over de geschiedenis van het Joodse volk voor de geboorte van Jezus, en gedeelten uit het Nieuwe Testament. 

De Bijbel is een verzameling boeken geschreven in verschillende literaire stijlen. De schrijvers hebben ze opgeschreven onder inspiratie van de heilige Geest. In die zin zijn de woorden de woorden van God. Maar verschillende genres horen ook verschillend gelezen en geïnterpreteerd te worden. Een psalmenboek is meer poëzie en wordt gebruikt om te bidden, een geschiedenisboek en de getuigenissen over Jezus’ leven in de Evangelies zjn wel letterlijk te interpreteren, maar zoals katholieken dat gewend zijn: in eenheid met de wereldkerk.

Het is ergens indrukwekkend, dat zoals de waarheid van een mensenleven niet alleen te vatten is in natuurkundige formules, ook de waarheid van Gods woord in de Bijbel veel breder is dan een puur letterlijke interpretatie. Het gaat erom te bedenken dat de Bijbel geschreven is als geschiedenis van het heilsplan van God voor de mens, niet als een fotografisch neerschrijven van feiten. 

U kunt de Bijbelgedeelten vinden in de Willibrordvertaling

De verwijzingen naar de vindplaats in de Bijbel achter de titel van het verhaal kunt u daar in de zoek-optie intypen.

20 Bijbelverhalen uit het Oude Testament:

20 Bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament:

De geboorte van Jezus, Lucas 1

De doop van Jezus

Jezus in de woestijn

De zaligsprekingen

Genezingen in Kafarnaüm

Uitverkiezing en zending van de twaalf apostelen

Gelijkenissen van het koninkrijk

Vijf broden en twee vissen

Jezus en een Kananese vrouw

Jezus, Zoon van de levende God

Arbeiders van het elfde uur

De Barmhartige Vader

Gelijkenis van het bruiloftsfeest

Aan tafel met de twaalf

In Getsemane

Arrestatie van Jezus

Bespotting en kruisiging

Jezus’ dood

De vrouwen bij het graf

Opdracht in Galilea