De 50 beste katholieke boeken:


 1. De Bijbel: Willibrord vertaling 1978

 2. Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk

 3. YouCat - catechismus voor jongeren

 4. Korte geschiedenis van de katholieke kerk - uitgeverij de boog

 5. Geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland - Paul Hamans

 6. Het groot Getijdenboek

 7. Youcat Gebedenboek

 8. Scivias - H. Hildegard von Bingen

 9. De Dialoog - H. Catharina van Siena

 10. De Innerlijke Burcht - Teresa van Avila

 11. De geschiedenis van een ziel - H. Theresia van Lisieux

 12. De ware godsvrucht - H. Louis Marie Grignion de Montfort

 13. De stad van God - H. Aurelius Augustinus

 14. Belijdenissen - H. Aurelius Augustinus

 15. De strijd van een christen - H. Aurelius Augustinus

 16. De navolging van Christus - Thomas a Kempis

 17. Inleiding tot het devote leven - H. Franciscus van Sales

 18. God liefhebben - Bernardus van Clairvaux

 19. Dialogen - Gregorius de Grote

 20. Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand - H. Ambrosius van Milaan

 21. De Weg - H. Jozefmaria Escrivá

 22. De Fioretti van de H. Franciscus

 23. Ondenkbaar, dat U niet bestaat - Anselmus van Canterbury

 24. De donkere nacht - H. Johannes van het Kruis

 25. De geestelijke bruiloft - Jan van Ruusbroec

 26. Richtlijn voor het geestelijke leven - Ludovicus Blosius

 27. Het dagboek van Zuster Faustina over de Goddelijke Barmhartigheid

 28. Mystieke werken van de H. Gertrud van Helfta

 29. Kom, wees mijn licht - Moeder Teresa

 30. Thomas More groet zijn hele familie

 31. Lourdes, het ware verhaal van de verschijningen - René Laurentin

 32. Hoezo wonderen? Lourdes

 33. Fatima - Herinneringen van zuster Lucia

 34. Fatima - Francisco en Jacintha van Fatima

 35. Het wonder van Guadaloupe

 36. In het spoor van Egbert

 37. Helende handen, een leven in context - pater Karel Houben

 38. De Geest van Damiaan - Jan de Volder

 39. Titus Brandsma - boek

 40. de martelaren van Gorcum - Ben Hartmann

 41. Zalig zijn zij die geven - pater Petrus Donders

 42. Kiezen voor de waarheid - de H. Edith Stein - M.Linssen

 43. De Liefde voor Christus laat ons geen rust - Alfons Ariëns - pr. Henri ten Have

 44. Moeder Maria Teresa Tauscher - een autobiografie

 45. Edward Poppe - de Boog

 46. Een leven met Karol - Dziwisz

 47. Het leven van Marthe Robin

 48. Jeanne d’Arc, de maagd van Orléans - Guus Pikke maat

 49. Pastoor van Ars, de H. Jean-Marie Vianney - Marc Joulin

 50. John Henry Newman, Van Hart tot Hart - dr. J.H. van Leeuwen

 51. Augustinus, de zielzorger - Frits van der Meer

 52. Charles de Foucauld - zr. Annie van Jezus

 53. Antonius van Padua - pater dr. Lothar Hardick

 54. Vincentius achterna, br. René Stockman

 55. Het verhaal van de pelgrim: St. Ignatius van Loyola

 56. Leven en denken van Jorge Bergoglio - paus Franciscus

 57. De Innerlijke vrijheid - Jacques Philippe

 58. De Innerlijke rust - Jacques Philippe

 59. De weg van een pelgrim

 60. Een parel in Gods ogen - Henri Nouwen

 61. Rome, ons thuis - Scott Hahn

 62. Onversneden Christendom - C.S. Lewis

 63. Het probleem van het lijden - C.S. Lewis

 64. Van klokken en klepels - Anton de Wit

 65. God spreekt tot zijn kinderen - kinderbijbel van Kerk in Nood

 66. De weg van de Hoop - kardinaal von Thuan

 67. Vijf Broden en twee vissen - Kardinaal von Thuan

 68. Boodschappen Medugorje

 69. Boodschappen Vrouwe van Alle Volkeren

 70. de heilige van Paray

 71. P: De vreugde van het Evangelie - paus Franciscus

 72. P: Fides et Ratio - paus JPII

 73. P: Veritatis Splendor - paus JPII

 74. P: Spe Salvi - paus Ben. XVIe

 75. P: Caritas in Veritate - paus Ben. XVIe

 76. P: Lumen Fidei - paus Ben + paus Franciscus

 77. P: Jezus van Nazareth - paus Ben

 78. P: Jezus van Nazareth II - paus Ben

 79. P: Jezus van Nazareth III - paus Ben

 80. Oefeningen in Geloof, hoop en liefde - paus Ben.

 81. Theologie van het Lichaam - Simon Dankers: In Liefde verenigd

 82. Naar de kern van het Christelijke geloof - mgr. A.J. Léonard

 83. Leven in Christus - R. Cantalamessa

 84. Van zeven kardinalen en een velletje papier - dr. J.H. van Leeuwen